topic

Produkcja dóbr konsumpcyjnych

topic

Przemysł metalowy

personperson

Paweł Roszkowski
Wiceprezes Zarządu, Partner

topic

Energetyka konwencjonalna

topic

Budownicwo inżynieryjne i przemysł ciężki

topic

Górnictwo i surowce mineralne

topic

Handel i usługi B2B

topic

Rynki kapitałowe i usługi finansowe

personperson

Dariusz Olszewski
Prezes Zarządu, Partner

topic

Nieruchomości i wypoczynek

personperson

Marcin Paprocki
Partner

personperson

Marzena Wójcik
Dyrektor

topic

Elektrotechnika

personperson

Jerzy Kopytko
Wiceprezes Zarządu, Partner

topic

Media i telekomunikacja

topic

Biotechnologia i ochrona zdrowia

topic

Przemysł chemiczny

topic

Odnawialne źródła energii

topic

Przemysł papierniczy i tekturowy

topic

Transport i logityka