topic

Energetyka konwencjonalna

topic

Budownicwo inżnieryjne i przemysł ciężki

personperson

Paweł Roszkowski
Wiceprezes Zarządu, Partner

topic

Odnawialne źródła energii

topic

Przemysł papierniczy i tekturowy

topic

Media i telekomunikacja

personperson

Tomasz Truszkowski
Associate Partner

topic

Elektrotechnika

topic

Handel

topic

Przemysł chemiczny

personperson

Jerzy Kopytko
Wiceprezes Zarządu, Partner

topic

Przemysł metalowy

personperson

Dariusz Olszewski
Prezes Zarządu, Partner

topic

Rynki kapitałowe i usługi finansowe

topic

Produkcja dóbr konsumpcyjnych

personperson

Marzena Wójcik
Dyrektor

topic

Transport i logityka

topic

Górnictwo i surowce mineralne

topic

Nieruchomości i wypoczynek

personperson

Paweł Wojtczak
Partner

topic

Biotechnologia i ochrona zdrowia