topic

Biotechnologia i ochrona zdrowia

topic

Przemysł metalowy

topic

Nieruchomości i wypoczynek

personperson

Dariusz Olszewski
Prezes Zarządu, Partner

topic

Przemysł chemiczny

topic

Transport i logityka

personperson

Marcin Paprocki
Partner

topic

Rynki kapitałowe i usługi finansowe

topic

Przemysł papierniczy i tekturowy

topic

Energetyka konwencjonalna

personperson

Paweł Roszkowski
Wiceprezes Zarządu, Partner

personperson

Jerzy Kopytko
Wiceprezes Zarządu, Partner

topic

Media i telekomunikacja

topic

Odnawialne źródła energii

topic

Handel

personperson

Tomasz Truszkowski
Associate Partner

topic

Produkcja dóbr konsumpcyjnych

topic

Budownicwo inżnieryjne i przemysł ciężki

topic

Elektrotechnika

personperson

Paweł Wojtczak
Partner

topic

Górnictwo i surowce mineralne