topic

Przemysł papierniczy i tekturowy

topic

Przemysł chemiczny

personperson

Dariusz Olszewski
Prezes Zarządu, Partner

topic

Przemysł metalowy

topic

Elektrotechnika

topic

Produkcja dóbr konsumpcyjnych

topic

Odnawialne źródła energii

personperson

Paweł Roszkowski
Wiceprezes Zarządu, Partner

topic

Rynki kapitałowe i usługi finansowe

topic

Górnictwo i surowce mineralne

personperson

Tomasz Truszkowski
Associate Partner

topic

Transport i logityka

personperson

Marzena Wójcik
Dyrektor

topic

Handel

topic

Media i telekomunikacja

personperson

Paweł Wojtczak
Partner

topic

Nieruchomości i wypoczynek

topic

Budownicwo inżnieryjne i przemysł ciężki

topic

Biotechnologia i ochrona zdrowia

personperson

Marcin Paprocki
Partner

topic

Energetyka konwencjonalna