topic

Transport i logityka

personperson

Paweł Roszkowski
Wiceprezes Zarządu, Partner

topic

Nieruchomości i wypoczynek

topic

Odnawialne źródła energii

topic

Media i telekomunikacja

topic

Budownicwo inżnieryjne i przemysł ciężki

topic

Biotechnologia i ochrona zdrowia

topic

Rynki kapitałowe i usługi finansowe

personperson

Paweł Wojtczak
Partner

topic

Handel

personperson

Dariusz Olszewski
Prezes Zarządu, Partner

topic

Energetyka konwencjonalna

topic

Przemysł chemiczny

personperson

Jerzy Kopytko
Wiceprezes Zarządu, Partner

topic

Przemysł metalowy

personperson

Tomasz Truszkowski
Associate Partner

topic

Elektrotechnika

topic

Górnictwo i surowce mineralne

topic

Produkcja dóbr konsumpcyjnych

personperson

Marcin Paprocki
Partner

topic

Przemysł papierniczy i tekturowy