topic

Przemysł metalowy

personperson

Paweł Wojtczak
Partner

topic

Budownicwo inżnieryjne i przemysł ciężki

topic

Przemysł papierniczy i tekturowy

topic

Handel

topic

Biotechnologia i ochrona zdrowia

topic

Transport i logityka

personperson

Paweł Roszkowski
Wiceprezes Zarządu, Partner

topic

Odnawialne źródła energii

topic

Górnictwo i surowce mineralne

personperson

Marzena Wójcik
Dyrektor

topic

Media i telekomunikacja

topic

Przemysł chemiczny

personperson

Marcin Paprocki
Partner

topic

Energetyka konwencjonalna

personperson

Dariusz Olszewski
Prezes Zarządu, Partner

topic

Produkcja dóbr konsumpcyjnych

personperson

Jerzy Kopytko
Wiceprezes Zarządu, Partner

topic

Elektrotechnika

topic

Rynki kapitałowe i usługi finansowe

topic

Nieruchomości i wypoczynek